Kollektiva fondval

2016 - 2019
Roll: UX/UI, frontend, user research
En laptop visar startsidan för Hejmos webbsida

Intro

Tjänsten Kollektiva fondval byggde på tanken att det finns människor som är duktiga på att investera i fonder, och det finns människor som inte har en aning.
Tänk om de i den senare gruppen skulle kunna få hjälp av de i den första?

Kollektiva fondval samlade in och sammanställde data om användares fonder och avkastning i PPM-systemet - för att tillgängliggöra en aggregerad topplista som vem som helst kunde läsa. Eller till och med automatiskt kopiera till sitt eget PPM-sparande.

Min roll

Jag hoppade på Kollektiva fondval våren 2016 när tjänsten var lanserad och hade fått ett minimalt och slagkraftigt flöde i 3 steg.

Till en början var min roll att förvalta flödet, utseendet och tillhörande kodbas. Vi insåg snart att vi behövde mer information från våra användare för att förstå deras drivkrafter och kunna ge dem det de ville ha. Jag tog större ansvar för testning, intervjuer och data-insamling.

När insikter lett oss till nya hypoteser så gav det mig även uppgiften att bygga ut tjänsten i olika riktningar och definiera nya kundresor och flöden, och stämma av med interna stakeholders.


Resan

Början

Den ständiga utmaningen som genomsyrat hela resan med Kollektiva fondval är:
”Hur presenterar vi information om ditt PPM-sparande på ett enkelt och begripligt sätt?”
Och det är inte lätt.

Den tidiga formeln löd att fokusera på resultat - omvandla avkastning till belopp i kronor för att engagera folk i sitt sparande. En abstrakt siffra till en mer konkret och relaterbar.
Och att dela upp presentationen i tre tydliga steg: Här är dina fondval idag, här är ditt resultat jämfört med andra, här är fondvalen hos de som lyckats bäst.

Definiera målgrupper

Allt eftersom kristalliserades två målgrupper i tjänsten. De pålästa och insatta, som månad för månad lyckats väl med sina fonder, och de ”ointresserade” som vill ha tips eller hjälp med sitt sparande. Aktiva och följare.

Följare får hjälp genom att jämföra sina fondval med de aktiva - men vad får de aktiva ut av tjänsten?

Pensionsmästarna

För att locka ”De bästa” att vara kvar hos oss och dela med sig av sin data, sina fondval - startades en tävling och en topplista.
Uppdelat per ”generationer” med olika spar-horisont (70-80-90-talister osv), kunde deltagare se hur andra tävlande placerat, månad för månad, samt vilken avkastning sparandet genererat.

I slutet av varje månad korades en vinnare som lyckats bäst med sitt sparande under året.
Tävlingen var uppskattad bland en trogen skara sparare och ledde till både glädje och besvikelse.

Undersökningar och intervjuer

Vi fick kontakt med ett gäng av våra ”power users”, som gång på gång befunnit sig i toppen av tävlingen, för att närmare förstå deras drivkrafter och motivation.
Vi gick in i undersökningar med hypotesen att: en aktiv sparare är intresserad av tips och utbyte med andra sparare för att lära sig mer.
Men fick istället insikten att en aktiv sparare och tävlande hos oss inte tog tips från andra - de var inte intresserade av andras strategier, eftersom de redan visste bättre själva.
Istället såg vi mönstret att de däremot använde sina strategier åt andra i sin närhet - gjorde fondval åt sina barn, sin äkta hälft, mfl.

Tjänsten läggs på is

Kollektiva fondval förde hela tiden en dialog med pensionsmyndigheten om avsikter och tillvägagångssätt för datahämtning och presentation.
Dock valde pensionsmyndigheten att tillslut protestera mot att Kollektiva fondval hämtade data från pensionssparares konton. Företaget publicerade ett uttalande om saken (http://blogg.kollektiva.se/) och lade tjänsten på is.